Kvalitetspolicy RS Mek Västerås AB
Hög kvalitet på de produkter vi tillverkar är en självklarhet eftersom de befintliga kunder vi har kommer genom rekommendation
av andra nöjda kunder. Vår filosofi är att kvalitetsarbete kommer genom att vi är pålitliga och flexibla och skapar rutiner efter kundens behov. Vi strävar efter att alltid hålla högsta standard på de detaljer vi levererar till kund. Kvaliteten säkerställs genom ett bra och nära samarbete med både beställare och underleverantörer. Med flexibilitet och yrkesstolthet når man kvalitet till rätt pris och kan hålla kunden i fokus. 

Miljöpolicy RS Mek Västerås AB
Vi strävar efter att alltid följa lagstiftning och de gällande miljökrav som berör verksamheten. Personalen är vår största tillgång och det är hög prioritet att alla trivs och utvecklas i sitt arbete. Vi känner varandra väl och har en familjär anda vilket medför att förbättringsarbetet ständigt pågår till vardags i lunchrummet och i verkstaden. Gemensamma skydds/kvalitetsronder genomförs kontinueligt där saker tas upp som kan förbättra säkerhet, arbetsmiljö, trivsel, effektiviteten och kvalite.